Gebruik van RIS door de Rijnvaart

Verplichtingen en verantwoordelijkheden bij gebruik van RIS

Schepen die op de Rijn varen, moeten gebruik maken van de diensten die in het Rijnvaartpolitiereglement zijn voorgeschreven. De CCR en de vaarwegbeheerders adviseren bovendien, voor zover mogelijk, de door RIS en andere diensten beschikbaar gestelde gegevens te gebruiken. Beslissingen over de feitelijke navigatie en het manoeuvreren van het schip blijven de verantwoordelijkheid van de schipper. Door RIS verstrekte informatie kan niet in de plaats treden van een beslissing van de schipper.

Top

Scheepsuitrustingen voor gebruik van RIS

Schepen die op de Rijn varen zijn uitgerust met een marifooninstallatie voor de gelijktijdige ontvangst op twee kanalen (schip/schip en schip/wal). Met ingang van I december 2014 moeten schepen bovendien zijn uitgerust met:

  • een Inland AIS-apparaat,
  • een Inland ECDIS-apparaat in de informatiemodus (of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem) dat samen met een actuele elektronische binnenvaartkaart wordt gebruikt.

Voor een optimaal gebruik van de aangeboden diensten wordt aanbevolen de schepen bovendien uit te rusten met:

  • een radar om het verkeer in de directe omgeving van het schip weer te geven;
  • een pc met mobiele telecommunicatiesystemen (GSM) voor e-mail en internetdiensten, evenals voor elektronische meldingen;
  • een Inland-ECDIS-installatie in de navigatiemodus (d.w.z. gekoppeld aan een radar) voor meer veiligheid van de scheepvaart.
Top

Verkeerscentrales (districtscentrales, verkeersposten)

Verkeerscentrale

De vaarwegbeheerders hebben langs de Rijn verkeerscentrales (districtscentrales, verkeersposten) ingericht. Dit zijn de belangrijkste walstations in het marifoonnet van de binnenvaart en de centra van de zogenaamde binnenvaart-VTS of verkeersbegeleiding voor de binnenvaart (Vessel Traffic Services).

Top

Berichten aan de scheepvaart

De waterwegbeheerders bieden voor de Rijn en andere waterwegen op specifieke websites Berichten aan de scheepvaart in elektronische vorm aan.

Top

Voorschriften van de CCR omtrent RIS-diensten en -uitrustingen

De RIS-richtlijnen, de standaarden, evenals het Handboek voor de marifonie in de binnenvaart zijn als zodanig niet bindend. Daarom heeft de CCR haar reglementen uitgebreid om diensten in te voeren, uitrustingen verplicht te stellen en de scheepvaart tot het opvolgen van de standaarden te verplichten. De belangrijkste voorschriften van het Rijnvaartpolitiereglement en het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn zijn in de volgende tabel vermeld.

Wettelijk voorschrift Inhoud regeling
Rijnvaartpolitiereglement
artikel 4.05 Gebruik marifoon; basiseisen voor marifoontoestellen
artikel 4.06 Gebruik radar; basiseisen voor radarapparatuur
artikel 4.07, lid 1 en 2 Verplichting tot het uitrusten met en gebruiken van Inland AIS (met ingang van 1 december 2014)
artikel 4.07, lid 3 Verplichting tot het uitrusten met een Inland Inland ECDIS-apparaat in de navigatiemodus (of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem). Gebruik van een actuele elektronische binnenvaart kaart (met ingang van 1 december 2014).
artikel 12.01 Meldingsplicht (radio, elektronische meldingen)
Reglement Onderzoek schepen op de Rijn
artikel 7.06, lid 1 Technische basiseisen voor radarapparatuur
artikel 7.06 lid 3 Technische basiseisen voor Inland AIS-apparatuur
Bijlage M, deel I Minimumeisen en keuringsvoorwaarden voor radarinstallaties voor de Rijnvaart
Bijlage M, deel II Minimumeisen en keuringsvoorwaarden voor bochtaanwijzers in de Rijnvaart
Bijlage M, deel III Voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van radarinstallaties en bochtaanwijzers in de Rijnvaart
Bijlage M, deel IV Verklaring over de inbouw en het functioneren van radarinstallaties en bochtaanwijzers in de Rijnvaart
Bijlage M, deel V Lijsten van de bevoegde autoriteiten, toegelaten apparatuur en erkende bedrijven
Bijlage N, deel I Vereisten voor Inland AIS-apparatuur en voorschriften omtrent de inbouw en de controle van het functioneren van Inland AIS-apparatuur aan boord
Bijlage N, deel II Verklaring over de inbouw en het functioneren van Inland AIS-apparatuur
Bijlage N, deel III Lijsten van de bevoegde autoriteiten, toegelaten apparatuur en erkende bedrijven
Top