CCR-Reglementen

Rijnvaartpolitiereglement (RPR)

Rijnvaartpolitiereglement

 • [12/2020] 2009 kB 1857 kB 1609 kB
  • Losbladige uitgave versie 12/2020 ter herziening van versie 01/2020 998 kB 598 kB 619 kB
  • Losbladige uitgave versie 01/2020 ter herziening van versie 12/2019 283 kB 302 kB 297 kB
 • Uitbreiding van de elektronische meldplicht vanaf 1 december 2018
  - Besluit 2017-I-11 318 kB 158 kB 105 kB
 • Standaard voor een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG) Tankwagen - Schip Versie 1.0 276 kB 248 kB 712 kB 291 kB
 • Bevoegde nationale autoriteiten voor de verstrekking van informatie over het RPR 17 kB 18 kB 16 kB 18 kB
Top

Handboek voor de radiocommunicatie in de binnenvaart

Algemeen deel Rijn, Moezel en Donau

 • [06/2017] 566 kB 475 kB 484 kB

Regionaal Deel Rijn en Moezel

 • [02/2021] 415 kB 409 kB 429 kB
Top

Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

 • [01/2021] 767 kB 643 kB 719 kB 233 kB
  • A1a - Bevoegde autoriteiten voor de afgifte van op de Rijn geldige vaartijdenboeken 64 kB 64 kB 63 kB
  • A5 - In het buitenland opgestelde, als gelijkwaardig erkende dienstboekjes 59 kB 58 kB 63 kB
  • D1 - Rijnpatent (model) 533 kB 533 kB 533 kB
  • D5 - Als gelijkwaardig erkend Vaarbevoegdheidsbewijs 4443 kB 3800 kB 4625 kB
  • D6 - Als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen voor de radarvaart 1222 kB 1252 kB 1467 kB

Dienstinstructies voor de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 1.03 van het RSP

 • [01/2017] 478 kB 465 kB 461 kB
 • Informatiebureaus voor bedrijfsgeneeskundige diensten en erkende artsen 36 kB 36 kB 36 kB
 • Bevoegde autoriteiten voor de afgifte en de uitbreiding van Rijnpatenten 31 kB 31 kB 29 kB
 • Bevoegde autoriteiten voor de opschorting en de intrekking van Rijnpatenten 29 kB 30 kB 29 kB
 • Bevoegde autoriteit voor de afgifte van dienstboekjes 71 kB 70 kB 71 kB
 • Kennis van de bemanningsleden van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken 26 kB 26 kB 27 kB
 • Bevoegde autoriteit voor de erkenning van cursussen voor deskundige voor de passagiersvaart 25 kB 24 kB 24 kB
 • Erkende basiscursus voor veiligheidskundige voor passagiersschepen 32 kB 32 kB 32 kB
 • Erkende opfriscursussen voor veiligheiddeskundigen voor passagiersschepen 46 kB 29 kB 30 kB
 • Verklaring eerste- hulpverlener van de reddingsorganisaties 583 kB 582 kB 580 kB
 • Niet rechtstreeks erkende bewijzen van opleidingen voor eerste- hulpverlener 58 kB 21 kB 21 kB
 • Rechtstreeks erkende opleidingsbewijzen voor persluchtmaskerdrager 28 kB 65 kB 65 kB
 • Andere opleidingsbewijzen voor persluchtmaskerdrager 21 kB 21 kB 21 kB
 • Bevoegde autoriteiten voor de afgifte van verklaringen voor veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen 24 kB 24 kB 24 kB

Tachografen - Erkende vakbedrijven voor de inbouw en controle overeenkomstig artikel 3.10 en bijlage A3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn

 • [04/2021] 107 kB 105 kB 107 kB
Top

Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR)

Reglement Onderzoek schepen op de Rijn

 • [12/2020] 405 kB 352 kB 372 kB
  • Losbladige uitgave versie 12/2020 ter herziening van versie 01/2020 203 kB 141 kB 206 kB
  • Losbladige uitgave versie 01/2020 ter herziening van versie 12/2019 316 kB 316 kB 390 kB

Dienstinstructies voor de Commissies van deskundigen

 • [01/2020] 101 kB 96 kB 91 kB

Aanbevelingen aan de Commissies van deskundigen overeenkomstig artikelen 2.19 / 2.20 van het ROSR

 • [01/2021] 2575 kB 2574 kB 1703 kB

Lijsten van de uitrustingen met typegoedkeuring, autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van typegoedkeuringen, erkende technische diensten en erkende gespecialiseerde bedrijven

De publicaties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart overeenkomstig artikel 2.21 van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn zijn beschikbaar op het volgende adres: https://listes.cesni.eu.

Dit betreft met name de lijsten van de uitrustingen met typegoedkeuring (navigatieradarinstallaties, bochtaanwijzers, Inland AIS-apparatuur, boordzuiveringsinstallaties...), maar ook de lijsten van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van typegoedkeuringen, de erkende technische diensten en de erkende gespecialiseerde bedrijven voor de inbouw en het vervangen van goedgekeurde uitrustingen.

Ook de lijsten van de Commissies van deskundigen in de Rijnoeverstaten en België en van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de toekenning van het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI) worden op deze website gepubliceerd.

line

Motoren

Top