CCR-Reglementen

Rijnvaartpolitiereglement (RPR)

Rijnvaartpolitiereglement

 • [01/2024] 1748 kB 1764 kB 1499 kB
  • Losbladige uitgave versie 01/01/2024 ter herziening van versie 01/12/2023 281 kB 280 kB 284 kB
  • Losbladige uitgave versie 01/12/2023 ter herziening van versie 01/08/2023 339 kB 365 kB 321 kB
  • Standaard voor een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG)
   Tankwagen-Schip - Versie 2.0 325 kB 337 kB 301 kB 337 kB
  • Standaard voor een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG)
   Bunkerstation aan de wal-schip - Versie 2.0 304 kB 323 kB 315 kB 306 kB
  • Bevoegde nationale autoriteiten voor de verstrekking van informatie over het RPR 17 kB 18 kB 16 kB 18 kB
  Top

  Handboek voor de radiocommunicatie in de binnenvaart

  Algemeen deel Rijn, Moezel en Donau

  • [06/2017] 566 kB 475 kB 484 kB

  Regionaal Deel Rijn en Moezel

  • [02/2024] 632 kB 631 kB 634 kB
  Top

  Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

  Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

  • [01/2024] 728 kB 655 kB 728 kB 687 kB
   • A3: Sportpatent 198 kB 198 kB 205 kB
   • A4: Overheidspatent 297 kB 240 kB 240 kB

  Lijsten en tabellen voor de toepassing van het RSP

  • Deel I: geldende lijsten 466 kB 493 kB 500 kB
  • Deel II: vroegere bijlagen bij de dienstinstructies en bijlagen bij het RSP die relevant zijn in het kader van het behoud van de geldigheid van certificaten overeenkomstig hoofdstuk 20 van het RSP tot 17 januari 2032 5010 kB 5453 kB 5731 kB

  Toelichting en concordantietabel bij de oude versie van het RSP

  • [04/2023] 447 kB 422 kB 474 kB

  Tachografen - Erkende vakbedrijven voor de inbouw en controle

  Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR)

  Reglement Onderzoek schepen op de Rijn

  • [01/2024] 330 kB 328 kB 323 kB
   • Losbladige uitgave versie 01/2024ter herziening van versie 06/2023 281 kB 287 kB 285 kB
   • Losbladige uitgave versie 06/2023 ter herziening van versie 01/2022 312 kB 318 kB 308 kB

  Dienstinstructies voor de Commissies van deskundigen

  • [01/2020] 101 kB 96 kB 91 kB

  Lijsten van de uitrustingen met typegoedkeuring, autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van typegoedkeuringen, erkende technische diensten en erkende gespecialiseerde bedrijven

  De publicaties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart overeenkomstig artikel 2.21 van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn zijn beschikbaar op het volgende adres: https://listes.cesni.eu.

  Dit betreft met name de lijsten van de uitrustingen met typegoedkeuring (navigatieradarinstallaties, bochtaanwijzers, Inland AIS-apparatuur, boordzuiveringsinstallaties...), maar ook de lijsten van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van typegoedkeuringen, de erkende technische diensten en de erkende gespecialiseerde bedrijven voor de inbouw en het vervangen van goedgekeurde uitrustingen.

  Ook de lijsten van de Commissies van deskundigen in de Rijnoeverstaten en België en van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de toekenning van het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI) worden op deze website gepubliceerd.

  line

  Motoren

  Top

  Aanbevelingen van de CCR

  Het onderstaande document bevat de aanbevelingen aan de commissies van deskundigen overeenkomstig artikelen 2.19 / 2.20 van het ROSR en aan de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 1.26 van het RPR.

  • [03/2024] 1932 kB 1857 kB 1355 kB
  Top