CCR-Reglementen

Rijnvaartpolitiereglement (RPR)

Rijnvaartpolitiereglement

 • [08/2023] 1731 kB 1753 kB 1483 kB
  • Losbladige uitgave versie 01/08/2023 ter herziening van versie 01/04/2023 291 kB 307 kB 308 kB
  • Losbladige uitgave versie 01/04/2023 ter herziening van versie 01/12/2022 386 kB 394 kB 384 kB
  • Standaard voor een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG)
   Tankwagen-Schip - Versie 1.0 276 kB 248 kB 712 kB 291 kB
  • Standaard voor een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG)
   Bunkerstation aan de wal-schip - Versie 1.0 302 kB 319 kB 311 kB 321 kB
  • Bevoegde nationale autoriteiten voor de verstrekking van informatie over het RPR 17 kB 18 kB 16 kB 18 kB
  Top

  Handboek voor de radiocommunicatie in de binnenvaart

  Algemeen deel Rijn, Moezel en Donau

  • [06/2017] 566 kB 475 kB 484 kB

  Regionaal Deel Rijn en Moezel

  • [02/2023] 406 kB 403 kB 406 kB
  Top

  Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

  Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)

  • [04/2023] 889 kB 824 kB 911 kB 860 kB
   • A3: Sportpatent 198 kB 198 kB 205 kB
   • A4: Overheidspatent 297 kB 240 kB 240 kB

  Lijsten die nuttig zijn voor de tenuitvoerlegging van het RSP
  Deze lijsten en overzichten worden binnenkort aangevuld om de tenuitvoerlegging van het RSP te begeleiden.

  • Lijst van de erkende artsen die een medische verklaring kunnen afgeven 109 kB 96 kB 102 kB

  Toelichting en concordantietabel bij de oude versie van het RSP

  • [04/2023] 447 kB 422 kB 474 kB

  NB Op 1 april 2023 is een nieuwe versie van het RSP van kracht geworden. De bijlagen en dienstinstructies bij de vroegere versie van het RSP blijven geldig onder de in de overgangsbepalingen vastgelegde voorwaarden (hoofdstuk 20 van het nieuwe RSP). De vroegere bijlagen en dienstinstructies zijn hieronder ter informatie beschikbaar en bevatten de bepalingen die tot en met 31 maart 2023 van kracht waren. De nieuwe lijsten (van met name de bevoegde autoriteiten en goedgekeurde opleidingsprogramma's) worden momenteel afgerond en zullen in het najaar van 2023 op de website worden geplaatst.

  Bijlagen bij de oude versie van het RSP

  • A1a - Bevoegde autoriteiten voor de afgifte van op de Rijn geldige vaartijdenboeken 64 kB 64 kB 63 kB
  • A5 - In het buitenland opgestelde, als gelijkwaardig erkende dienstboekjes 59 kB 58 kB 63 kB
  • D5 - Als gelijkwaardig erkend Vaarbevoegdheidsbewijs 4443 kB 3800 kB 4625 kB
  • D6 - Als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen voor de radarvaart 1222 kB 1252 kB 1467 kB

  Dienstinstructies voor de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 1.03 van het vroegere RSP

  • [11/2022] 807 kB 794 kB 789 kB
  • Bevoegde autoriteiten voor de afgifte en de uitbreiding van Rijnpatenten 31 kB 31 kB 29 kB
  • Bevoegde autoriteiten voor de opschorting en de intrekking van Rijnpatenten 29 kB 30 kB 29 kB
  • Bevoegde autoriteit voor de afgifte van dienstboekjes 71 kB 70 kB 71 kB
  • Kennis van de bemanningsleden van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken 26 kB 26 kB 27 kB
  • Bevoegde autoriteit voor de erkenning van cursussen voor deskundige voor de passagiersvaart 25 kB 24 kB 24 kB
  • Erkende basiscursus voor veiligheidskundige voor passagiersschepen 32 kB 32 kB 32 kB
  • Erkende opfriscursussen voor veiligheiddeskundigen voor passagiersschepen 46 kB 29 kB 30 kB
  • Verklaring eerste- hulpverlener van de reddingsorganisaties 583 kB 582 kB 580 kB
  • Niet rechtstreeks erkende bewijzen van opleidingen voor eerste- hulpverlener 58 kB 21 kB 21 kB
  • Rechtstreeks erkende opleidingsbewijzen voor persluchtmaskerdrager 28 kB 65 kB 65 kB
  • Andere opleidingsbewijzen voor persluchtmaskerdrager 21 kB 21 kB 21 kB
  • Bevoegde autoriteiten voor de afgifte van verklaringen voor veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen 24 kB 24 kB 24 kB

  Tachografen - Erkende vakbedrijven voor de inbouw en controle

  Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR)

  Reglement Onderzoek schepen op de Rijn

  • [06/2023] 319 kB 325 kB 313 kB
   • Losbladige uitgave versie 06/2023 ter herziening van versie 01/2022 312 kB 318 kB 308 kB
   • Losbladige uitgave versie 01/2022 ter herziening van versie 12/2020 272 kB 369 kB 342 kB

  Dienstinstructies voor de Commissies van deskundigen

  • [01/2020] 101 kB 96 kB 91 kB

  Aanbevelingen aan de Commissies van deskundigen overeenkomstig artikelen 2.19 / 2.20 van het ROSR

  • [10/2023] 1812 kB 1795 kB 1242 kB

  Lijsten van de uitrustingen met typegoedkeuring, autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van typegoedkeuringen, erkende technische diensten en erkende gespecialiseerde bedrijven

  De publicaties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart overeenkomstig artikel 2.21 van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn zijn beschikbaar op het volgende adres: https://listes.cesni.eu.

  Dit betreft met name de lijsten van de uitrustingen met typegoedkeuring (navigatieradarinstallaties, bochtaanwijzers, Inland AIS-apparatuur, boordzuiveringsinstallaties...), maar ook de lijsten van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de afgifte van typegoedkeuringen, de erkende technische diensten en de erkende gespecialiseerde bedrijven voor de inbouw en het vervangen van goedgekeurde uitrustingen.

  Ook de lijsten van de Commissies van deskundigen in de Rijnoeverstaten en België en van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de toekenning van het uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI) worden op deze website gepubliceerd.

  line

  Motoren

  Top