Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

De Centrale Commissie kent een lange traditie van internationale samenwerking met andere internationale organisaties, niet-lidstaten en non-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van de binnenvaart. De reden hiervoor is dat de activiteiten van de CCR ook buiten de Rijn resonantie vinden in de gehele Europese binnenvaart. De CCR is overigens altijd een voorstander geweest van een integratie van de binnenvaart op Europees en internationaal niveau.

De internationale samenwerking van de CCR wordt in artikel 44 quinquies van de Akte van Mannheim genoemd.