Raadgevende Conferentie

Elk jaar in oktober nodigt de CCR alle erkende organisaties uit om aangelegenheden van algemeen belang te bespreken en een discussie te voeren over gemeenschappelijke actuele problemen van de lidstaten en de erkende organisaties.

De organisatie van de Raadgevende Conferentie is geregeld in een besluit van 2001 10 kB 10 kB 10 kB en in het Intern Reglement.