Rechtsgrondslag / Teksten

Teksten

 • Herziene Rijnvaartakte 158 kB 155 kB 155 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 1 321 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 2 103 kB 123 kB 16 kB 20 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 3 59 kB 68 kB 11 kB 10 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 4 106 kB 108 kB 19 kB 13 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 5 42 kB 42 kB 42 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 6 30 kB 30 kB 30 kB
  • Interpretatieve verklaring 79 kB 111 kB 80 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 7 96 kB 96 kB 96 kB
 • Uitvoeringsregeling (Aanvullend Protocol nr. 2) 25 kB 31 kB
 • Verordening (EEG) nr. 2919/85 van de Raad 28 kB 28 kB 28 kB 27 kB
 • Protocol over de doelstellingen van de CCR 34 kB 36 kB 32 kB
 • Grondlijnen van de interpretatie van de Akte van Mannheim [2003-II-10] 40 kB 40 kB 31 kB
 • Intern reglement 254 kB 256 kB 267 kB
  • Financieel en boekhoudkundig Reglement 21 kB 21 kB 21 kB
  • Personeelsreglement van het secretariaat 44 kB 45 kB 42 kB
  • Bemiddelingsprocedure 20 kB 20 kB 21 kB
  • Procedureregeling van de Kamer van Beroep 30 kB 29 kB 30 kB
  • Reglement inzake het Klachtrecht 18 kB 19 kB 18 kB
  • Reglement voor de waarnemersstatus voor landen of voor intergouvernementele organisaties 17 kB 16 kB 16 kB 11 kB
  • Reglement inzake erkende non-gouvernementele organisaties 19 kB 19 kB 19 kB
  • Reglement inzake de aanbestedingen van de CCR 99 kB 104 kB 103 kB 141 kB