Nederlands voorzitterschap zet de schouders onder de uitdagingen

22.01.2024

Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 bekleedt Nederland het voorzitterschap van de CCR. Zwitserland is plaatsvervangend voorzitter. Het roterend voorzitterschap van de CCR, met om de twee jaar een nieuwe voorzitter, zorgt ervoor dat alle lidstaten aan de beurt komen en in de gelegenheid zijn om belangrijke onderwerpen centraal te stellen.

Persbericht
280 kB 280 kB 287 kB 285 kB

Plenaire najaarszitting 2023

22.12.2023

Tijdens de plenaire vergadering zijn er een aantal besluiten aangenomen met betrekking tot geautomatiseerd varen en de besturing van schepen op afstand, technische voorschriften voor schepen, verkeersvoorschriften, voorschriften ten aanzien van het scheepvaartpersoneel, alsook besluiten ten aanzien van de Rijn als waterweg en de economische situatie in de Europese binnenvaart.

Persbericht
840 kB 843 kB 831 kB 827 kB

CCR-colloquium: Verklaring van Mannheim – 5 jaar verder

11.12.2023

Op 6 december jongstleden heeft de CCR ter gelegenheid van de plenaire vergadering een voortgangsverslag aangenomen over de Verklaring van Mannheim. Tijdens het colloquium, dat na de plenaire vergadering plaatsvond, hebben de delegaties en partners stilgestaan bij de afgelopen jaren en de werkzaamheden die op talrijke gebieden verricht zijn.

Voortgangsverslag
115 kB 116 kB 111 kB 110 kB 1316 kB

De CCR lanceert een vragenlijst voor schippers en autoriteiten over navigatiehulpmiddelen die voorzien zijn van Inland AIS

01.12.2023

De vragenlijst is online beschikbaar van 28 november tot 31 januari 2024 in het Duits, Frans en Nederlands.

Persbericht
560 kB 555 kB 548 kB 548 kB

Discussienota „Act now!“ over laagwater en de gevolgen daarvan voor de Rijnvaart

27.10.2023

De CCR heeft de derde editie van de discussienota „Act now!“ over laagwater en de gevolgen daarvan voor de Rijnvaart gepubliceerd.

Discussienota
4292 kB 4287 kB 4327 kB 4496 kB

LinkedinXyoutube

Routekaart voor het terugdringen van de emissies

Geautomatiseerd varen

Bemanning en personeel

Laagwater

Andere activiteiten

CESNIOMCDNIVerklaring van MannheimCACASSInternationale veiligheidsrichtlijnen voor binnentankschepen en terminalsStrategie voor de CCR