De CCR publiceert de Market Insight / November 2021

29.04.2022

Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is vanaf heden beschikbaar.

Persbericht
163 kB 164 kB 160 kB 164 kB

Benoeming van de nieuwe plaatsvervangend secretaris-generaal van de CCR

29.04.2022

De delegaties van de CCR hebben de heer Jörg Rusche met ingang van 1 mei 2022 en voor een ambtsperiode van vier jaar benoemd tot nieuwe plaatsvervangend secretarisgeneraal van de CCR.

Persbericht
113 kB 116 kB 114 kB 112 kB

Uitzonderlijke maatregelen van de CCR ter bevordering van de mobiliteit van het personeel in de binnenvaart

28.04.2022

De CCR dringt er bij haar lidstaten op aan om geen boetes op te leggen wanneer bemanningsleden aan boord van binnenvaartschepen op de Rijn kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en/of vaartijdenboeken overleggen die op grond van Richtlijn (EU) 2017/2397 werden afgegeven.

Persbericht
514 kB 514 kB 516 kB 511 kB

De CCR zet zich onverminderd in voor de energietransitie

28.03.2022

De CCR heeft een routekaart opgesteld die tot doel heeft de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen door de binnenvaart tegen 2050 zo veel mogelijk terug te dringen.

Persbericht
706 kB 717 kB 706 kB 703 kB

Uitbreiding van de elektronische meldplicht sinds 1 december 2021 - Einde van de gedoogperiode en aanwijzing inzake de meldplicht voor samenstellen

17.03.2022

Op 1 december 2021 is op de Rijn een herziening van artikel 12.01, eerste lid, van het RPR in werking getreden.

Persbericht
755 kB 730 kB 751 kB

twitterLinkedinyoutube

Routekaart voor het terugdringen van de emissies

 

Studie over de energietransitie

 

Geautomatiseerd varen

 

Andere activiteiten

CESNIOMCDNIVerklaring van MannheimCACASSInternationale veiligheidsrichtlijnen voor binnentankschepen en terminalsStrategie voor de CCR