Workshop, evenementen, toespraken, etc.

Seminars en rondetafelconferenties

14/03/2024

Workshop over de arbeidsmarkt in de binnenvaart en de arbeidsmarktattractiviteit

18-19/01/2024

Rondetafelconferentie “Sociale zekerheid van Rijnvarenden”

06/12/2023

CCR-colloquium “Verklaring van Mannheim - 5 jaar verder”

18/01/2023

Workshop “Laagwater en de gevolgen voor de Rijnvaart” (2023)

03/02/2022

Workshop over „Walstroom bij ligplaatsen“

20/04/2021

Workshop “Alternatieve energiebronnen voor elektrische voortstuwingen in de binnenvaart”

26/11/2019

Workshop “Laagwater en de gevolgen voor de Rijnvaart”

11/09/2019

Workshop over zee-riviervaart

05/09/2019

Workshop over cybersecurity in de binnenvaart

8-9/11/2018

Workshop “Ligplaatsen als element voor een toekomstgerichte binnenvaart”, 8 en 9 november 2018 te Wenen

17/11/2017

5de RIS-workshop van de CCR over het thema „Panorama van de RIS-activiteiten van de CCR: gisteren, vandaag en morgen“

02/03/2016

Ronde tafelconferentie van 2 maart 2016: De toekomst van de binnenvaart in de TEN-T-corridor Rijn-Alpen

08/10/2015

“LNG-strategiesymposium - Binnenvaart en havens” Donderdag 8 oktober 2015 - Straatsburg

05/11/2014

Ronde tafelconferentie van 5 november 2014: “Samenstelling van de bemanning en vaar- en rusttijden: inventarisatie van problemen en eventuele vervolgstappen”

01/10/2014

Workshop over “de uitrustingsverplichting voor Inland AIS-apparatuur en een systeem voor het visualiseren van elektronische kaarten”, 1e oktober 2014 in Straatsburg

19/12/2013

Colloquium over de “Ontwikkeling van radar in de binnenvaart”, 19 december 2013 in Straatsburg

3-4/12/2013

Congres 2013 “Gebundelde vaardigheden voor een duurzame binnenvaart”

5-6/11/2013

Gemeenschappelijke vergadering met de water- en scheepvaartpolitiediensten, 5 en 6 november te Brussel

05/09/2013

Ronde tafelconferentie, 8 oktober 2013, Straatsburg - Greening in de binnenvaart

05/09/2013

Ronde tafelconferentie, 5 september 2013, Bonn - De stabiliteit van containerschepen

24/04/2013

Rondetafel - Implementatie van de strategie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart inzake de beperking van het brandstofverbruik en de broeikasgasemissies van de Rijnvaart

30/01/2013

Rondetafel - Binnenvaartsimulatoren

13/11/2012

Runder Tisch „BESCHAFFUNG & TRANSPORT von LNG in der BINNENSCHIFFFAHRT“

10/11/2011

Conferentie van de Patentexamencommissies van de lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart op 10 november 2011 te Berlijn

18/10/2011

RIS-workshop van de CCR te Brussel

24/06/2009

11/04/2006

Gemeenschappelijke workshop van de ICBR en de CCR "Waterbescherming en scheepvaart"

 

Top

Evenementen

17/10/2018

18-19/06/2015

International historical colloquy “CCR : 200 JAAR GESCHIEDENIS”

09/10/2012

Raadgevende Conferentie

27/09/2012

Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012)

13/03/2012

Centrale Commissie voor de Rijnvaart organiseert de eerste meeting van mondiale binnenvaartactoren in het kader van het 6de Wereld Water Forum

07/06/2010

90e verjaardag van de eerste vergadering van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg (17 juni 1920)

 • Toespraak gehouden door de Secretaris-Generaal van de CCR, de heer Jean-Marie Woehrling, ter gelegenheid van de voorjaarszitting van de CCR op 2 juni 2010 399 kB 399 kB 399 kB

26/11/2008

Viering van de 140ste verjaardag van de akte Van Mannheim

 • 760 kB 756 kB 742 kB
Top

Toespraken

18/09/2014

The Congress of Vienna and its global dimension
International conference commemorating the bicentenary of the Congress of Vienna 1814-2014

 • Hans van der WERF Secretary General of the CCNR 28 kB

03/09/2013

Naming of the ‘Greenrhine’, Rotterdam, 3 September 2013

 • Ms Belliard, President of the CCNR 125 kB 82 kB
 • Hans van der WERF Secretary General of the CCNR 280 kB

10/04/2013

EBU Seminar “Greening the corridors”, 10 April 2013, Brussels

 • Hans van der WERF Secretary General of the CCNR - Address & Presentation 381 kB

21/03/2013

4e Transnationale Rijnconferentie - 21 - 23 March 2013, Rotterdam

 • Jean-Marie Woehrling, Former Secretary General of the CCNR: The Central Commission for the Navigation of the Rhine in the service of the Rhine economy 24 kB

01/03/2011

73rd Annual Session of the Inland Transport Committee - Palais des Nations - Geneva

 • Jean-Marie Woehrling : Transport of dangerous goods in inland navigation: going beyond legislation 35 kB

19/01/2011

Bezoek van de Commissie Vervoer en toerisme van het Europees Parlement aan de CCR

Op 19 januari 2011 heeft de Commissie Vervoer en toerisme van het Europees Parlement een bezoek aan de zetel van de CCR gebracht.
Bij deze gelegenheid heeft het secretariaat van de CCR de werkzaamheden van de CCR en diverse, actuele aspecten van de binnenvaart onder de aandacht van de Europarlementariërs gebracht.

 • Jean-Marie WOEHRLING : de rol van de CCR en haar samenwerking met de Europese Unie15 kB
 • Hans van der WERF : Visit from the Committee on Transport and Tourism of the European Parliament1682 kB
 • Gernot PAULI : Sustainable Inland Navigation - The Regulatory Framework1101 kB
 • Cécile TOURNAYE : Crew dimension and private law issues11 kB

De leden van het Europees Parlement hebben vele vragen gesteld over de ontwikkeling van de Europese binnenvaart en hebben de wens te kennen gegeven, contact met de CCR te houden.

01/12/2010

Conference Barge to Business (30. November und 1. Dezember 2010 in Brüssel)

 • Toespraak gehouden door de Voorzitter van de CCR, de heer Geert van KEER;
  Changing climate - Preparing for the future43 kB
Top