Verdragen, overeenkomsten en Intern Reglement

Verdragen en overeenkomsten

Verdragen met betrekking tot de CCR

Verdragsteksten

 • Herziene Rijnvaartakte 158 kB 155 kB 155 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 1 321 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 2 103 kB 123 kB 16 kB 20 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 3 59 kB 68 kB 11 kB 10 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 4 106 kB 108 kB 19 kB 13 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 5 42 kB 42 kB 42 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 6 30 kB 30 kB 30 kB
  • Interpretatieve verklaring 79 kB 111 kB 80 kB
  • Aanvullend Protocol nr. 7 96 kB 96 kB 96 kB
 • Zetelakkoord 45 kB 46 kB

Protocollen, verklaring en teksten met betrekking tot de uitleg van de Herziene Rijnvaartakte

 • Overeenkomst betreffende het douane- en belastingregime voor gasolie, die in de Rijnvaart als boordvoorraad wordt verbruikt 405 kB 477 kB 116 kB
 • Grondlijnen van de interpretatie van de Akte van Mannheim [2003-II-10] 40 kB 40 kB 31 kB
Top

Verdragen waarvoor de CCR de bewaarster is

CLNI

 • Verdrag van 2012 - Update naar aanleiding van de wijziging van de aansprakelijkheidsgrenzen op 1 juni 2024 (van kracht vanaf 1 maart 2025) 195 kB 237 kB 246 kB 225 kB
 • Verdrag van 2012 41 kB 40 kB 41 kB 39 kB
 • Verdrag van 1988 161 kB
line

CDNI

 • Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en Binnenvaart [2018] 3181 kB 3072 kB 3161 kB 3091 kB
 • Inwerkingtreding van het « Afvalstoffenverdrag » - Gemeenschappelijke verklaringen 31 kB 32 kB 31 kB
Top

Andere verdragen die de CCR betreffen

ADN

 • Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [2023] 12755 kB
 • Aanvullende documenten voor de voorbereiding van het ADN 2023:
  • CCNR-ZKR_ADN_AG_Sprache_2021/1 rev. 4 - Alleen Duits 257 kB
  • CCNR-ZKR_ADN_AG_Sprache_2021/2 rev. 5 - Alleen Duits 111 kB
  • CCNR-ZKR/ADN/AG_Sprache/2021/3 rev. 12 - Alleen Duits 204 kB
 • ADN-Vragencatalogus 2023
  • Basiscursus 1802 kB 1674 kB
  • Chemie 691 kB 626 kB
  • Gas 430 kB 421 kB
 • Overzicht vragencatalogus
  • Basiscursus 610 kB 639 kB 539 kB
  • Chemie 356 kB 367 kB 327 kB
  • Gas 417 kB 397 kB 356 kB
 • Richtlijn voor het gebruik van de vragencatalogus voor het examen van ADN-deskundigen (hoofdstuk 8.2 van het ADN) 648 kB 666 kB
line
 • Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [2021] 7019 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2021 (juni 2022) 122 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2021 (september 2021) - Alleen Duits 163 kB
 • ADN-Vragencatalogus 2021
  • Basiscursus (DE geactualiseerd op 31/08/2021) 1143 kB 1144 kB
  • Chemie 387 kB 390 kB
  • Gas 421 kB 430 kB
 • Overzicht vragencatalogus (Geactualiseerd op 03/05/2021)
  • Basiscursus 189 kB 193 kB 188 kB
  • Chemie 155 kB 159 kB 158 kB
  • Gas 173 kB 173 kB 174 kB
 • Instructies voor het gebruik van de vragencatalogus voor het examen van ADN-deskundigen (hoofdstuk 8.2 van het ADN) 318 kB 361 kB
line
 • Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [2019] 22808 kB
  • Aanvullende documenten voor de voorbereiding van het ADN 144 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2019 (october 2020) 108 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2019 (mei 2020) - Alleen Duits 154 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2019 (april 2020) 139 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2019 (februari 2020) - Alleen Duits 78 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2019 (januari 2020) - Alleen Duits 122 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2019 (april) - Alleen Duits 122 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2019 (februari) - Alleen Duits 152 kB
 • ADN-Vragencatalogus 2019
  • Basiscursus 1102 kB 1152 kB
  • Chemie 347 kB 406 kB
  • Gas 390 kB 445 kB
 • Overzicht vragencatalogus
  • Basiscursus 230 kB 222 kB
  • Chemie 196 kB 193 kB
  • Gas 212 kB 208 kB
 • Instructies voor het gebruik van de vragencatalogus voor het examen van ADN-deskundigen (hoofdstuk 8.2 van het ADN) 300 kB 365 kB
 • Andere talenversies van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [2019]
  • Andere talenversies van de VN/ECE [EN] [FR] [RU]
line
 • Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [2017] 7766 kB
  • Aanvullende documenten voor de voorbereiding van het ADN 203 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2017 (juni) - Alleen Duits 32 kB
 • ADN-Vragencatalogus 2017
  • Basiscursus 1032 kB 1069 kB
  • Chemie 204 kB 217 kB
  • Gas 408 kB 351 kB
 • Overzicht vragencatalogus
  • Basiscursus 355 kB 396 kB
  • Chemie 204 kB 217 kB
  • Gas 212 kB 235 kB
 • Instructies voor het gebruik van de vragencatalogus voor het examen van ADN-deskundigen (hoofdstuk 8.2 van het ADN) 308 kB 342 kB
 • Andere talenversies van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [2017]
  • Andere talenversies van de VN/ECE [EN] [FR] [RU]
line
 • Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [2015] 4779 kB
  • Aanvullende documenten voor de voorbereiding van het ADN 157 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2015 (September) - Alleen Duits 32 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2015 (augustus) - Alleen Duits 32 kB
  • --> Correctie van het corrigendum bij het ADN 2015 (augustus) - Alleen Duits 28 kB
  • Corrigendum bij het ADN 2015 (maart) - Alleen Duits 24 kB
 • Andere talenversies van het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [2015]
  • Andere talenversies van de VN/ECE [EN] [FR] [RU]
  • Nederlandse vertaling van het ADN 2015 14983 kB
line
 • Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [2013] 4674 kB 12381 kB
  • Aanvullende documenten voor de voorbereiding van het ADN 111 kB
  • Berichtigungen der deutschen Übersetzung des ADN 2013 29 kB
line
 • Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [2011] 4844 kB
  • Aanvulling en correctie van het geldige ADN juni 2011 96 kB
line

CMNI

 • Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI) 78 kB 79 kB 80 kB 77 kB
line

CASS

Top

Stand van de bekrachtigingen van de verdragen

Stand van de bekrachtigingen van de verdragen

 • [04/2024] 131 kB 54 kB 156 kB
Top

Verdragen en administratieve overeenkomsten inzake de institutionele samenwerking

 • Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Commissie 228 kB 230 kB 241 kB
 • Administratieve overeenkomst betreffende een samenwerkingskader tussen de CCR en het DG MOVE 41 kB 41 kB 23 kB 25 kB
 • Abmachung für die Kooperation zwischen der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt und der Moselkommission 311 kB 310 kB
 • Bilaterale overeenkomsten inzake de wederzijdse erkenning van vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbewijzen
  • Roemenië 160 kB
  • Tsjechische Republiek 164 kB
  • Hongarije 407 kB
  • Polen 172 kB
  • Oostenrijk 74 kB
  • Eerste wijziging van de administratieve overeenstemming 111 kB
  • Slowakije 158 kB
  • Bulgarije 478 kB
 • Multilaterale overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning van dienstboekjes 224 kB 223 kB 223 kB 212 kB
 • Gezamenlijke intentieverklaring tussen de Conferentie van Gouverneurs & Premiers van de Grote Meren en de St. Lawrence-rivier en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ter bevordering van een duurzame vervoerssysteem over water 231 kB 178 kB 155 kB 165 kB
Top

line

Intern reglement en bijlagen

Intern reglement

 • Intern reglement 254 kB 256 kB 267 kB
  • Financieel en boekhoudkundig Reglement 21 kB 21 kB 21 kB
  • Personeelsreglement van het secretariaat 44 kB 45 kB 42 kB
  • Bemiddelingsprocedure 20 kB 20 kB 21 kB
  • Procedureregeling van de Kamer van Beroep 30 kB 29 kB 30 kB
  • Reglement inzake het Klachtrecht 18 kB 19 kB 18 kB
  • Reglement voor de waarnemersstatus voor landen of voor intergouvernementele organisaties 17 kB 16 kB 16 kB 11 kB
  • Reglement inzake erkende non-gouvernementele organisaties 19 kB 19 kB 19 kB
  • Reglement inzake de aanbestedingen van de CCR 99 kB 104 kB 103 kB 141 kB

line

Overige documenten

 • Algemene voorwaarden voor het beroep op tolken door de CCR 132 kB 156 kB 149 kB
Top