CCR-Reglementen

Rijnvaartpolitiereglement (RPR)

Rijnvaartpolitiereglement

 • [12/2016] 1511 kB 1684 kB 1067 kB
  • Losbladige uitgave versie 12/2016 ter herziening van versie 02/2016 366 kB 445 kB 414 kB
  • Losbladige uitgave versie 02/2016 ter herziening van versie 12/2015 132 kB 194 kB 149 kB
 • Uitbreiding van de elektronische meldplicht vanaf 1 december 2018
  - Besluit 2017-I-11 318 kB 158 kB 105 kB
 • Standaard voor een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG) Tankwagen - Schip Versie 1.0 276 kB 248 kB 712 kB 291 kB
 • Bevoegde nationale autoriteiten voor de verstrekking van informatie over het RPR 17 kB 18 kB 16 kB 18 kB
Top

Handboek Marifonie

Algemeen deel Rijn, Moezel en Donau

 • [06/2017] 566 kB 475 kB 484 kB

Regionaal Deel Rijn en Moezel

 • [02/2017] 354 kB 364 kB 367 kB
Top

Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

 • [07/2016] 1223 kB 1833 kB 1238 kB 249 kB
  • A5 - In het buitenland opgestelde, als gelijkwaardig erkende dienstboekjes 59 kB 58 kB 63 kB
  • D1 - Rijnpatent (model) 533 kB 533 kB 533 kB
  • D5 - Als gelijkwaardig erkend Vaarbevoegdheidsbewijs 4443 kB 3800 kB 4625 kB
  • D6 - Als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen voor de radarvaart 1222 kB 1252 kB 1467 kB

Dienstinstructies voor de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 1.03 van het RSP

 • [01/2017] 478 kB 465 kB 461 kB
 • Informatiebureaus voor bedrijfsgeneeskundige diensten en erkende artsen 36 kB 36 kB 36 kB
 • Bevoegde autoriteiten voor de afgifte en de uitbreiding van Rijnpatenten 31 kB 31 kB 29 kB
 • Bevoegde autoriteiten voor de opschorting en de intrekking van Rijnpatenten 29 kB 30 kB 29 kB
 • Bevoegde autoriteit voor de afgifte van dienstboekjes 71 kB 70 kB 71 kB
 • Kennis van de bemanningsleden van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken 26 kB 26 kB 27 kB
 • Bevoegde autoriteit voor de erkenning van cursussen voor deskundige voor de passagiersvaart 25 kB 24 kB 24 kB
 • Erkende basiscursus voor veiligheidskundige voor passagiersschepen 32 kB 32 kB 32 kB
 • Erkende opfriscursussen voor veiligheiddeskundigen voor passagiersschepen 46 kB 29 kB 30 kB
 • Verklaring eerste- hulpverlener van de reddingsorganisaties 583 kB 582 kB 580 kB
 • Niet rechtstreeks erkende bewijzen van opleidingen voor eerste- hulpverlener 58 kB 21 kB 21 kB
 • Rechtstreeks erkende opleidingsbewijzen voor persluchtmaskerdrager 28 kB 65 kB 65 kB
 • Andere opleidingsbewijzen voor persluchtmaskerdrager 21 kB 21 kB 21 kB
 • Bevoegde autoriteiten voor de afgifte van verklaringen voor veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen 24 kB 24 kB 24 kB

Tachografen - Erkende vakbedrijven voor de inbouw en controle overeenkomstig artikel 3.10 en bijlage A3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn

 • [08/2017] 33 kB 33 kB 33 kB
Top

Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR)

Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn

 • [12/2016] 2256 kB 2146 kB 2949 kB
  • Losbladige uitgave versie 12/2016 ter herziening van versie 04/2016 563 kB 587 kB 532 kB
  • Losbladige uitgave versie 04/2016 ter herziening van versie 12/2016 270 kB 341 kB 322 kB

Dienstinstructies voor de Commissies van Deskundigen

 • [10/2017] 2802 kB 2210 kB 1605 kB

Aanbevelingen aan de Commissies van deskundigen overeenkomstig artikel 2.19 van het ROSR

 • [05/2017] 985 kB 1262 kB 852 kB

Commissies van Deskundigen in de Rijnoeverstaten en België

 • [08/2017] 20 kB
line

Navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers

 • Bevoegde autoriteiten voor het toelaten van navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB
 • Toegelaten navigatieradarinstallaties vóór 1.1.1990 23 kB 23 kB 23 kB 22 kB
 • Toegelaten bochtaanwijzers vóór 1.1.1990 22 kB 21 kB 22 kB 21 kB
 • Toegelaten navigatieradarinstallaties vanaf 1.1.1990 22 kB 18 kB 22 kB 17 kB
 • Toegelaten bochtaanwijzers vanaf 1.1.1990 16 kB 16 kB 16 kB 16 kB
 • Toegelaten navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers vanaf 1.12.2009 13 kB
 • Toegelaten navigatieradarinstallaties op grond van gelijkwaardige typegoedkeuringen 12 kB
 • Toegelaten bochtaanwijzers op grond van gelijkwaardige typegoedkeuringen 10 kB
 • Erkende bedrijven voor de inbouw of het vervangen van navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers 30 kB 29 kB 29 kB 29 kB
line

AIS-apparatuur

 • Bevoegde autoriteiten voor het toelaten van Inland AIS-apparatuur 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB
 • Toegelaten Inland AIS-apparatuur 19 kB
 • Toegelaten Inland AIS-apparatuur op grond van gelijkwaardige typegoedkeuringen 10 kB
 • Erkende bedrijven voor de inbouw of het vervangen van Inland AIS-apparatuur 35 kB 35 kB 35 kB 36 kB
line

Boordzuiveringsinstallaties

 • Lijst van de voor het toelaten van boordzuiveringsinstallaties bevoegde autoriteiten 9 kB 10 kB 9 kB 10 kB
 • Technische diensten 8 kB 9 kB 9 kB 8 kB
 • Lijst van afgegeven typegoedkeuringen 12 kB 14 kB 14 kB 14 kB
 • Lijst van de toegelaten boordzuiveringsinstallaties op grond van gelijkwaardige typegoedkeuringen 20 kB
line

Motoren

Database

Top

Europees scheepsnummer (ENI)

Bevoegde autoriteit voor het afgeven van een Europees scheepsnummer (ENI)

 • [08/2017] 81 kB
Top