Publicatie van de CCR van het Market Insight/Najaar 2017

24.11.2017

De nieuwe editie van het kwartaalverslag over de Europese binnenvaart, dat in samenwerking met de Europese Commissie wordt opgesteld door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), is nu beschikbaar. De Market Insight die in het najaar van 2017 verschijnt geeft informatie over de situatie van de binnenvaart in het begin van 2017. U kunt hieronder een samenvatting van dit verslag lezen. Het verslag kan volledig in pdf-formaat worden gedownload in het Engels, Duits, Frans of Nederlands op http://www.ccr-zkr.org/13020800-nl.html of rechtstreeks online worden ingezien op www.inland-navigation-market.org.

SAMENVATTING

Diverse aspecten wijzen erop dat de economische omstandigheden in Europa erop vooruitgaan: de exporten blijven toenemen, de industriële productie in de EU is in kw1 2017 met 1,9% gestegen in vergelijking met kw1 2016 en in de meeste Europese landen met binnenvaart trekt ook de bouw weer aan. De hoeveelheden die in het eerste kwartaal van 2017 door de binnenvaart werden vervoerd, liepen echter terug. Hoewel de situatie er beter op geworden is in vergelijking met eind 2016, is de totale vervoersprestatie over de traditionele Rijn in kw1 2017 met 12% gedaald in vergelijking met kw1 2016. Deze daling bedroeg voor de Donau 22%. Dit kan voornamelijk worden verklaard door de lage waterstanden die zich aan het begin van 2017 voordeden en door periodes van vorst die aan het begin van het jaar de scheepvaart over de Donau parten speelden. De ontwikkeling is echter niet hetzelfde in geheel Europa. Aan het begin van 2017 is het vervoer van goederen door de binnenvaart in België bijvoorbeeld toegenomen. Deze stijging was voornamelijk terug te vinden in het containervervoer dat in België de forse opwaartse trend voortzette met een groeipercentage dat vrijwel 20% bedroeg.

DE MARKTOVERZICHT EN MARKTOBSERVATIE IN HET KORT

De CCR publiceert jaarlijks het jaarrapport en elk kwartaal een bulletin over de binnenvaartmarkt in Europa, die gratis ter beschikking worden gesteld. De publicaties bevatten analyses van de economische situatie die zowel voor het bedrijfsleven als voor overheden en voor het vervoersbeleid in het algemeen een vertrekpunt kunnen vormen voor de strategische besluitvorming. Sinds 2005 biedt de Europese Commissie de CCR een cofinanciering voor de vergaring en analyse van de gegevens. Deze vruchtbare samenwerking heeft de CCR in staat gesteld deze werkzaamheden, die de CCR nu al bijna twee eeuwen voor de Rijnvaart verricht, uit te breiden tot alle Europese waterwegen.

  • Persbericht 148 kB 147 kB 143 kB 144 kB

  • 2017 Quarter 3 - Market Insight NAJAAR 2017 3502 kB 3477 kB 3274 kB 3352 kB