PUBLICATIE VAN HET TUSSENTIJDSE VERSLAG VAN DE VISIE 2018

13.12.2016

De CCR heeft overeenkomstig de oriëntaties van het Zwitserse voorzitterschap het tussentijdse verslag gepubliceerd over de uitvoering van de in het document “Visie 2018” vastgelegde doelstellingen.

De Visie 2018 werd aangenomen in december 2013 en vormt een strategische routekaart voor de CCR op acht grote actiegebieden waar de positie van de binnenvaart moet worden versterkt, teneinde een duurzame ontwikkeling van de binnenvaart zowel ecologisch als op sociaal en economisch vlak te waarborgen. In nauwe samenwerking met de Europese Commissie en het actieprogramma NAIADES II hebben de CCR, het CDNI en het CASS vanaf december 2013 in dit kader samen met diverse, belangrijke Europese binnenvaartspelers een groot aantal activiteiten gelanceerd en gesteund.

Dit verslag presenteert voor elk actiegebied de vooruitgang die geboekt is en de uitdagingen die er nog liggen tot het jaar 2018. Daarbij wordt ook gewezen op het feit dat alle bij de Visie 2018 betrokken partijen er uitdrukkelijk naar streven de weliswaar ambitieuze, maar desalniettemin haalbare doelstellingen te verwezenlijken.

606 kB 697 kB 588 kB 581 kB